Hirundo

Hirundo

Aniko Herbert aka Haniko
Hirundo I.
91×61 cm, watercolour, leatherette, paper, 2019

Keddenként más életet él. Ilyenkor hullámsír ad otthont a szabadságának; néma hal-magány. Szétzúzott emlékei selymét aztán szórja a szélnek. Égi kertbe temeti. A fecskelány.
Farkas - Zentai Lili

She is living an alternate life on Tuesdays. On these days a wave-grave houses her freedom; silent fish-solitude. Then she eleases the silk of her crushed memories to the wind. Buries it in a garden in the sky. The swallow-girl.
Lili Zentai - Farkas

------------------------------------------------------

Aniko Herbert aka Haniko
Hirundo II.
91×61 cm, watercolour, leatherette, paper, 2019

Lassan majd elfeledi az életet. A pikkely-szirmokként lehulló hagyaték vákuum-sötétjében, valahol a szférák közötti csendben, mintha ölben ülne. Ott vár.
Farkas - Zentai Lili

Slowly, she will forget life. In the vacuum-darkness of an inheritance falling like imbricate-petals, somewhere in the stillness between the spheres, as if sitting in a lap. There she waits.
Lili Zentai - Farkas

------------------------------------------------------

Aniko Herbert aka Haniko
Hirundo III.
91×61 cm, watercolour, leatherette, paper, 2019

Utolsó utáni levegővételként fonódik vissza a körforgásba. Gyöngyház-fény képzelet, vagy mégsem. Karján halott fecske nyoma. Időtlen idő.
Farkas - Zentai Lili

Weaving back into the circulation as one breath after the last. Pearlescent imagination, or not that. The mark of a dead swallow on her arm. Timeless time.
Lili Zentai - Farkas

------------------------------------------------------

Aniko Herbert aka Haniko
Hirundo IV.
91×61 cm, watercolour, leatherette, paper, 2019

Tenyerében hetednaponként vihar dúl. Ilyenkor egyetlen intés sem lehetséges visszafelé. Ölelő semmi szélben száll a lezárt kárhozat. Nem marad.
Farkas - Zentai Lili

Storm rages in her palm every seventh day. No waving is possible backward then. Sealed damnation drifts in the embrace of nothing wind. Nothing stays.
Lili Zentai - Farkas

------------------------------------------------------

Aniko Herbert aka Haniko
Hirundo V.
91×61 cm, watercolour, leatherette, paper, 2019

Oldhatatlan kötés húsbavágó térképét simítja. Spirális zuhanás a pillanatnyi lét. A kacskaringós fehér madár tengeri kagylóként zúg fülébe: az az úr álmodik. Piros dróton egy lila folt…
Farkas - Zentai Lili

Smoothing the flesh-cutting map of un-unbindable binding. The momentary existence a spiral fall. The winding white bird hums like sea-shell in her ears: the azure is dreaming. Purple blob on red wire…
Lili Zentai - Farkas

------------------------------------------------------

Aniko Herbert aka Haniko
Swallows & Waves
13 × 18 cm, collage series, paper, leatherette, 2019

Swallows and Waves
Massive, the sea sweeps
and swerves, furious as a dragon.
Salt-hewn, foam-
roughed, it troubles the thirteen
swallows who cluster—
identical, overlapping—trying
to build one steady thing.
Mist wets their breasts
and makes flying heavy. The sea
has no shore. All middle,
dense as middle age.
Birds may be welcome, then,
as minor miracles, granting grace
to that universal struggle.
Paula Bohince

—inspired by “Swallows and Waves,” a painting by Okamoto Shuki, 1785–1832, Japan

Fecskék és hullámok
Súlyosan, a tenger végigsöpör
és dübörög, dühös, mint egy sárkány.
Só- csapzottan, hab- borzosan, aggódik a tizenhárom
fecske, akik együttesen, egymást átfedve próbálnak
biztos támaszt építeni.
A köd benedvesíti a mellüket
és a repülés nehézzé válik. A tenger parttalan.
Mindezek közepén,
sötétség, mint a középkorban.
A madarak lehetnek szívesen látottak,
majd ők mint apró csodák,
az egyetemes küzdelemhez könnyedséget kölcsönöznek.

— A verset Okamoto Shuki (1785–1832, Japán) azonos című festménye inspirálta
Fordítás: Herbert Aniko

------------------------------------------------------

Photos: Dávid Bíró

More info:https://issuu.com/anikoherbert/docs/hirundo_issuee